https://www.runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
https://www.runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
https://www.runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna PPU Općine Runovići

Sukladno članku  86.  Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07,  38/09, 55/11,  90/11 i 50/12), i Zaključku (Klasa: 361-01/02-13-09; Urbroj:  2129/09-02-13-01od 21. siječnja 2013. godine načelnik Općine Runovići objavljuje informaciju o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Runovići.

Više o tome u slijedećim dokumentima:

Oglas javna rasprava 

Građevinska područja naselja

PJR namjena

PJR sažetak za javnost

Izmjna i dopuna prijedloga plana

Ažurirano (Ponedjeljak, 28 Siječanj 2013 17:27)