https://www.runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
https://www.runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
https://www.runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Javni poziv

JAVNI POZIV svim vlasnicima - investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Runovići radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

        Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12), Općina Runovići  objavljuje

JAVNI POZIV

SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
NA PODRUČJU OPĆINE RUNOVIĆI
radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

        Pozivaju se vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada da podnesu zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju! 

        Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade na području Općine Runovići, podnosi se Splitsko-dalmatinskoj Županiji, Upravnom odjel za prostorno uređenje – Ispostava Imotski, 21260 IMOTSKI, Ante Starčevića 23.         

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i po proteku navedenog roka ne može se više podnijeti! 

        Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu podnositelj zahtjeva prilaže: 

  1. 1.tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,
  2. 2.tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt
  3. 3.izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu. 

        Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m² (u daljnjem tekstu: manje zahtjevna zgrada), ako ovim Zakonom nije propisano drukčije, podnositelj zahtjeva prilaže: 

  1. 1.tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu i
  2. 2.tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva. 

Općinsko vijeće Općine Runovići, na svojoj 17. sjednici održanoj 16.10.2012. godine donijelo je odluku o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa u postupku legalizacije objekata, kako bi se mještanima smanjio trošak legalizacije.  

        Dodatna pojašnjenja, informacije i Obrazac zahtjeva mogu se preuzet u Upravnom odjelu za prostorno uređenje – Ispostava Imotski, 21260 IMOTSKI, Ante Starčevića 23., kao i na internetskoj stranici Općine Runovići na adresi: www.runovici.hr 

NAČELNIK:

Josip Lešina

 

 

Ažurirano (Srijeda, 02 Siječanj 2013 18:41)